Kus de kikker

Kus de kikker
Kus de kikker
Kus de kikker

Kunstenaar: Caroline Alberta Maria Gerardus Agelink (1966 - ) Meer informatie
Germa Huijbers
Straatnaam: Magnoliadreef, Via Delflandstraat (in het water)
  Nootdorp
Jaar van plaatsing: 2014

Omschrijving:

Van oudsher is Nootdorp een sociale en betrokken gemeenschap, met
een sterk ontwikkeld verenigingsleven. De gemeente is in korte tijd fors
gegroeid. Die groei heeft veel goeds gebracht, maar daarmee is ook iets
onder druk komen te staan: de vanzelfsprekende sociale samenhang van
de bewoners van het vroegere Nootdorp. Het project “Kus de Kikker” biedt
de bewoners van de Zonnehof en het deel van Vrouwtjeslant dat grenst aan
Zonnehof een veelzijdige reeks van activiteiten aan.
Uit die activiteiten komt een aantal bijzondere objecten voort die tezamen
een kunstwerk vormen. Dit kunstwerk krijgt een permanente plaats in het
gebied
Zonnehof/Vrouwtjeslant. De activiteiten komen (Rondwandeling, knotwilgen
planten, nootdorpse watermonsters, zaaien van veldblomen, hond en baas,
schilderen, picknick, vissen, maaken van vaartuigen, sponsoorloop...) tot
stand in samenwerking met verenigingen uit Nootdorp en kunstenaarsduo.

Onderdeel van het Masterplan “De Verbinding” te Nootdorp

Plattegrond:

Navigatie